Veřejné zakázky

2023

Byla ukončena veřejná zakázka u těchto akcí:

  • SSL OZP p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín – výběr dodavatele stavby
  • SSL OZP p. o. – Dodávky vybavení do objektů sociálních služeb (Chráněné bydlení, Pod Vodojemem Zlín – vybavení interiéru, Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták a Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky – mobilní zdravotnické zařízení)
  • Dodávka a montáž zařízení elektroniky a bílé techniky do objektů SSL OZP p. o.

 

Zahájeny byly veřejné zakázky u těchto akcí:

  • SSL OZP p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín – výběr dodavatele stavby
  • SSL OZP p. o. – Dodávky vybavení do objektů sociálních služeb (Chráněné bydlení, Pod Vodojemem Zlín – vybavení interiéru, Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták a Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky – mobilní zdravotnické zařízení)
  • Dodávka a montáž zařízení elektroniky a bílé techniky do objektů SSL OZP p. o. (VZ byla zrušena znovu vyhlášena)

 

 

Organizace vyhlásila veřejnou zakázku na zajištění stravování. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování klientů a zaměstnanců Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace. Předmět služby zahrnuje zejména přípravu stravy a její dodávání (dopravu), včetně zajištění pitného režimu, na pracoviště zadavatele:

  • Denní stacionář Zlín (Broučkova 372, 760 01 Zlín-Příluky)
  • Týdenní stacionář Fryšták (Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták)
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín (Dolní Dědina 2, 760 01 Zlín-Příluky)

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 12. 2023.

Více informací v systému NEN.

2022

2021

2020