Nabídka pracovních míst

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU

 

ORGANIZACE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA:

Vedoucí zdravotního úseku

Náplň práce:

–         řízení, organizace a kontrola práce všeobecných sester na zdravotním úseku,

–         plánování a poskytování ošetřovatelské péče,

–         zodpovědnost za plnění zdravotních a ošetřovatelských úkonů,

–         plánování směn zdravotních sester, zpracovávání výkazů,

–         spolupráce se zdravotními pojišťovnami, zodpovědnost za zpracování měsíčních podkladů pro zdravotní                      pojišťovny.

Pracovní poměr:

Vznik pracovního poměru na základě jmenování od 1. 2. 2022 

Platová třída:

10 (stupeň dle praxe), příplatek za vedení, osobní ohodnocení

Úvazek:

40 hodin týdně (pondělí – pátek)

Místo výkonu práce:

Fryšták (Na Hrádku 100, Fryšták), Hrobice (Hrobice 136, Slušovice)

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Podmínkou:

–         odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.,

–         zdravotní způsobilost,

–         úctu a respekt k lidem s postižením,

–         trestní bezúhonnost,

–         týmovou spolupráci, spolehlivost, odpovědnost, loajalitu a ochotu vzdělávat se, profesionální vystupování,

–         znalost práce na PC (MS Office),

–         ŘP sk. B.

Výhodou:

–       znalost práce s programem Cygnus.

Ostatní požadavky:

Zpracování koncepce řízení zdravotního úseku v délce 1 strany A4.

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo telefonu, datum a podpis a je nutno ji doplnit:

  • životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
  • ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku lze doručit osobně řediteli organizace (Mgr. Ing. Adéla Machalová, tel. 775 188 669) nebo zaslat nejpozději do 10. 1. 2022 na adresu:

 

Ing. Adéla Machalová

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

Na Hrádku 100

Fryšták 763 16

 

Obálku označte textem „Výběrové řízení – neotvírat“.