Jak požádat o službu

Otázka „Jak požádat o sociální službu poskytovanou naší organizací“ je jednou z prvních věcí, která zájemce o poskytnutí sociální služby zajímá a je pro něho velmi důležitá. Pro rychlou první orientaci je možno využít informací uvedených níže.  

1.
PRVOTNÍ
KONTAKT

Zájemce o sociální službu nás může kontaktovat osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem na zveřejněných kontaktech. Základní informace o službě je možné získat z webových stránek,  prostřednictvím registru poskytovatelů sociálních služeb nebo prostřednictvím katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Doporučujeme kontaktovat přímo sociálního pracovníka příslušné služby.

Sociální pracovník Vám odpoví na Vaše dotazy a můžete si dohodnout osobní schůzku přímo v zařízení.

2.
NÁVŠTĚVA ZAŘÍZENÍ

Naše zařízení si zájemce může přijít prohlédnout osobně po domluvě se sociálním pracovníkem. Návštěva se může uskutečnit v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka. Zájemce má možnost si prohlédnout veřejné prostory zařízení.

Při první návštěvě pověřený pracovník informuje zájemce o nabídce služby, způsobu poskytování služby, o cenách za službu a poskytne informaci o tom, zda je aktuálně volné místo.

3.
PODÁNÍ
ŽÁDOSTI
4.
JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM

Jednání se zájemcem o službu probíhá jak formou setkání v našem konkrétním zařízení, tak v místě, kde zájemce pobývá (sociální šetření).

Jednání se zájemcem o sociální službu vede sociální pracovník a dále se ho účastní zájemce, případně opatrovník nebo osoba, která zájemce doprovází a vedoucí přímé obslužné péče. Na základě těchto jednání jsou zjišťována očekávání, přání, nároky, rituály, potřeby zájemce. Z uskutečněného jednání je zpracován písemný materiál mapující potřeby a rozsah individuální pomoci či podpory, schopnosti uživatele.

5.
VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Na základě předložené Žádosti o přijetí a uskutečněného jednání a sociálního šetření Vám vždy poskytneme odpověď, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny osob a splňuje podmínky přijetí do služby. V případě nepřijetí do sociální služby Vám tuto skutečnost oznámí sociální pracovník společně s uvedením důvodu odmítnutí. 

Je-li kapacita sociální služby naplněna a zájemce splňuje podmínky pro přijetí, je mu nabídnuto zařazení do evidence žadatelů o sociální službu.

6.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše služby

Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Ambulantní služba, která vede klienty k aktivnímu a smysluplnému trávení dne, k seberealizaci a od pondělí do pátku tak ulehčuje situaci i pečujícím osobám.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá zajistit klientům nepřetržitě od pondělí do pátku přijatelnou kvalitu života a zachovává důležitý kontakt s rodinou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá vytvořit domov lidem vyžadujícím nepřetržitě vysokou míru podpory jinou osobou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá vytvořit domov lidem vyžadujícím nepřetržitě vysokou míru podpory jinou osobou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která umožňuje vést lidem život v samostatném bytě nebo domácnosti za podpory další osoby.