Jak požádat o službu

Otázka „Jak požádat o sociální službu poskytovanou naší organizací“ je jednou z prvních věcí, která zájemce o poskytnutí sociální služby zajímá a je pro něho velmi důležitá. Pro rychlou první orientaci je možno využít informací uvedených níže.  

Naše služby

Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Ambulantní služba, která vede klienty k aktivnímu a smysluplnému trávení dne, k seberealizaci a od pondělí do pátku tak ulehčuje situaci i pečujícím osobám.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá zajistit klientům nepřetržitě od pondělí do pátku přijatelnou kvalitu života a zachovává důležitý kontakt s rodinou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá vytvořit domov lidem vyžadujícím nepřetržitě vysokou míru podpory jinou osobou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá vytvořit domov lidem vyžadujícím nepřetržitě vysokou míru podpory jinou osobou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která umožňuje vést lidem život v samostatném bytě nebo domácnosti za podpory další osoby.