Informace ze zákona 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.