ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0781/Z25/20 dne 10. 2. 2020 naší organizaci poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, a to v celkové výši 14 189 830 Kč.

Na základě tohoto usnesení bylo dne 17. 2. 2020 podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020.

Výše schváleného účelového příspěvku na provoz činí na jednotlivé sociální služby poskytované naší organizací:

Radost, denní stacionář Zlín (5055183)                                                                  1 709 670,00 Kč

Radost, týdenní stacionář Zlín (7984513)                                                               2 645 000,00 Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (5277371)         8 613 160,00 Kč

Chráněné bydlení Fryšták (9988033)                                                                       1 222 000,00 Kč

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny uznatelné provozní a osobní náklady související s poskytováním základních činností výše uvedených sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Přeskočit na obsah