ZLÍNSKÝ KRAJ – OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0782/Z25/20 dne 10. 2. 2020 naší organizaci poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci na přípravu a realizaci akcí:

a)      „SSL OZP, p. o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ v celkové výši 6.056.000 Kč;

b)      „SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 359.000 Kč;

c)      „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši 395.000 Kč.

Na základě tohoto usnesení byly dne 24. 2. 2020 uzavřeny Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje. 

Výše uvedené akce jsou součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje realizovaného za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE A ZLÍNSKÉHO KRAJE. Projekt je realizován v letech 2019 – 2023.

Přeskočit na obsah