ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Na základě „Výzvy k podání Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ a „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 4. 2. 2019 usnesením č. 0540/Z18/19 finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb ve výši 13 201 420,-Kč. Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro jednotlivé poskytované sociální služby:
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták      7 931 910,- Kč
Radost, týdenní stacionář Zlín                                                            2 641 000,- Kč

Radost, denní stacionář Zlín                                                               1 672 710,- Kč
Chráněné bydlení Fryšták                                                                      955 800,- Kč

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny běžné výdaje související s poskytováním základních činností pro příslušný druh a formu sociální služby.

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14. 10. 2019 usnesením č. 0665/Z22/19 schválilo poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb ve výši 465 000,- Kč z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.
Výše finanční podpory na jednotlivé služby po změně:
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták      8 278 910,- Kč
Radost, týdenní stacionář Zlín                                                            2 694 000,- Kč
Radost, denní stacionář Zlín                                                               1 672 710,- Kč
Chráněné bydlení Fryšták                                                                   1 020 800,- Kč
Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny běžné výdaje související s poskytováním základních činností pro příslušný druh a formu sociální služby.  

Přeskočit na obsah