ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ PRIORIT

Zlínský kraj poskytl příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením účelový příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 381 500,00 Kč k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.
Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro jednotlivé poskytované sociální služby:

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták     143 700,- Kč
Radost, denní stacionář Zlín                                                              177 900,- Kč
Chráněné bydlení Fryšták                                                                     59 900,- Kč

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny běžné výdaje související s poskytováním základních činností pro příslušný druh a formu sociální služby.  

Přeskočit na obsah