ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ PRIORIT

Na základě podané žádosti o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 schválila Rada Zlínského kraje dne 20. 8. 2018 usnesením č. 0630/R19/18 poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí
o příspěvku na provoz na poskytování sociální služby Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták ve výši 128 000,00 Kč.

Přeskočit na obsah