ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Na základě „Výzvy k podání Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018“ a „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 5. 2. 2018 usnesením č. 0302/Z11/18 finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb ve výši 12 301 590,-Kč.
Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro jednotlivé poskytované sociální služby:
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták       8 017 000,- Kč
Radost, týdenní stacionář Zlín                                                             2 538 000,- Kč
Radost, denní stacionář Zlín                                                                1 746 590,- Kč
Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny běžné výdaje související s poskytováním základních činností pro příslušný druh a formu sociální služby.   

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10. 9. 2018 usnesením č. 0420/Z14/18 schválilo poskytnutí finanční podpory a Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociální služby Radost, denní stacionář Zlín ve výši 58 180,00 Kč z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018.
Výše finanční podpory po změně:
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták           8 017 000,- Kč
Radost, týdenní stacionář Zlín        
                                                         2 538 000,- Kč
Radost, denní stacionář Zlín                                                                    1 804 770,- Kč
Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny běžné výdaje související s poskytováním základních činností pro příslušný druh a formu sociální služby. 

Přeskočit na obsah