ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0288/Z10/22 dne 14. 4. 2022 a usnesením č. 0306/Z11/22 ze dne 2. 5. 2022 naší organizaci poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, a to v celkové výši 25 969 210 Kč.

Na základě těchto usnesení bylo dne 11. 5. 2022 podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022.

Výše schváleného účelového příspěvku na provoz činí na jednotlivé sociální služby poskytované naší organizací:

Denní stacionář Zlín (5055183)                                                                                2 011 330,00 Kč

Radost, týdenní stacionář Zlín (7984513)                                                               2 617 230,00 Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (5277371)         7 041 650,00 Kč

Chráněné bydlení Fryšták (9988033)                                                                       1 228 000,00 Kč

Domov na Dubíčku (6482378)                                                                                13 071 000,00 Kč

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny uznatelné provozní a osobní náklady související s poskytováním základních činností výše uvedených sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dne 12. 9. 2022 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0376/Z13/22 navýšení účelového příspěvku na provoz v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 (dofinancování) o  2 074 910 Kč. Dne 7. 10. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022.

 

Denní stacionář Zlín (5055183)                                                                                +    282 020 Kč, celková výše 2 293 350 Kč

Radost, týdenní stacionář Zlín (7984513)                                                               +    426 060 Kč, celková výše 3 043 290 Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (5277371)         + 1 199 830 Kč, celková výše 8 241 480 Kč

Chráněné bydlení Fryšták (9988033)                                                                       +    167 000 Kč, celková výše 1 395 000 Kč

 

Celková výše příspěvku na provoz v rámci tohoto „Programu“ činí po navýšení 28 044 120 Kč.

 

Přeskočit na obsah