ZLÍNSKÝ KRAJ – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0473/Z16/23 dne 27. 2. 2023 naší organizaci poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, a to v celkové výši 32 854 350,- Kč.

Na základě těchto usnesení bylo dne 22. 3. 2023 podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2023.

Výše schváleného účelového příspěvku na provoz činí na jednotlivé sociální služby poskytované naší organizací:

Denní stacionář Zlín (5055183)                                                                                2 450 350,- Kč

Radost, týdenní stacionář Zlín (7984513)                                                               5 049 000,- Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (5277371)         9 373 000,- Kč

Chráněné bydlení Fryšták (9988033)                                                                       1 424 000,- Kč

Domov na Dubíčku (6482378)                                                                                14 558 000,- Kč

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny uznatelné provozní a osobní náklady související s poskytováním základních činností výše uvedených sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0592/Z19/23  dne 11. 9. 2023 navýšení účelového příspěvku na provoz v rámci výše uvedeného Programu u služby Denní stacionář Zlín (5055183) ve výši 34 250,- Kč.

Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz činí pro rok 2023 – 32 888 600,- Kč.

Přeskočit na obsah