ZLÍNSKÝ KRAJ – PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zlínský kraj poskytl naší organizaci v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ účelový příspěvek na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022 v celkové výši 207 100,- Kč na registrované sociální služby:

Radost, týdenní stacionář Zlín                                                                            80 100,- Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták                      90 000,- Kč

Chráněné bydlení Fryšták                                                                                    37 000,- Kč

 

Poskytnutí účelového příspěvku na provoz bylo schválenou Radou Zlínského kraje dne 22. 8. 2022 usnesením č. 0648/R22/22. Dne 22. 9. 2022 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022.

Finanční prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách, tzn. sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Přeskočit na obsah