ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ PRIORIT

Zlínský kraj poskytl naší organizaci v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ účelový příspěvek na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022 v celkové výši 153 900,- Kč na registrovanou sociální službu Denní stacionář Zlín.

Poskytnutí účelového příspěvku na provoz bylo schválenou Radou Zlínského kraje dne 22. 8. 2022 usnesením č. 0648/R22/22. Dne 22. 9. 2022 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022.

Z poskytnuté finanční podpory Zlínského kraje budou hrazeny běžné výdaje související s poskytováním základních činností pro příslušný druh a formu sociální služby.

Přeskočit na obsah