PODPORUJÍ NÁS : 2021

OBEC NEDAŠOVA LHOTA

Obec Nedašova Lhota poskytla naší organizaci dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na financování provozních výdajů souvisejících s poskytováním

Otevřít příspěvek

MĚSTO FRYŠTÁK

Město Fryšták poskytlo naší organizaci v roce 2021 peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč za účelem částečného pokrytí financování provozních výdajů pro rok 2021. Dar bude

Otevřít příspěvek

OBEC PROVODOV

Obec Provodov poskytla naší organizaci v roce 2021 finanční dar ve výši 27 000,- Kč na registrovanou sociální službu Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, identifikátor 5277371. 

Otevřít příspěvek

OBEC LOUČKA

Obec Loučka poskytla naší organizaci  na rok 2021 finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Tato částka bude využita na financování provozních nebo osobních nákladů registrované

Otevřít příspěvek

ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0059/Z03/21 dne 15. 2. 2021 naší organizaci poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na

Otevřít příspěvek
Přeskočit na obsah