ZLÍNSKÝ KRAJ – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0059/Z03/21 dne 15. 2. 2021 naší organizaci poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, a to v celkové výši 16 146 480 Kč.

Na základě tohoto usnesení bylo dne 23. 2. 2021 podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2021.

Výše schváleného účelového příspěvku na provoz činí na jednotlivé sociální služby poskytované naší organizací:

Denní stacionář Zlín (5055183)                                                                                2 107 720,00 Kč

Radost, týdenní stacionář Zlín (7984513)                                                               2 913 240,00 Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (5277371)         9 731 520,00 Kč

Chráněné bydlení Fryšták (9988033)                                                                       1 394 000,00 Kč

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny uznatelné provozní a osobní náklady související s poskytováním základních činností výše uvedených sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0170/Z06/21 dne 13. 9. 2021 naší organizaci navýšení účelového příspěvku na provoz v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, a to v celkové výši 488 340 Kč.

Na základě tohoto usnesení byl dne 18. 10. 2021 podepsán Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2021.

Výše schváleného navýšení účelového příspěvku na provoz činí na jednotlivé sociální služby poskytované naší organizací:

Denní stacionář Zlín (5055183)                                                                                  55 610,00 Kč

Radost, týdenní stacionář Zlín (7984513)                                                               127 140,00 Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (5277371)         305 590,00 Kč

Příspěvek na provoz u sociální služby Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták byl současně snížený o částku ve výši 168 950 Kč, a to v souvislosti s postupným snižováním kapacity z 24 lůžek na 18 v návaznosti na usnesení Rady Zlínského kraje č. 0491/R17/21 ze dne 28. 6. 2021.

Celková výše podpory činí pro rok 2021 – 16 465 870 Kč.

Z poskytnuté finanční podpory budou hrazeny uznatelné provozní a osobní náklady související s poskytováním základních činností výše uvedených sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Přeskočit na obsah