Služby

Naše organizace poskytuje 4 služby sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby jsou poskytovány ve Zlíně a Fryštáku. 

Naše služby

Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Ambulantní služba, která vede klienty k aktivnímu a smysluplnému trávení dne, k seberealizaci a od pondělí do pátku tak ulehčuje situaci i pečujícím osobám.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá zajistit klientům nepřetržitě od pondělí do pátku přijatelnou kvalitu života a zachovává důležitý kontakt s rodinou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která pomáhá vytvořit domov lidem vyžadujícím nepřetržitě vysokou míru podpory jinou osobou.
Místo poskytování:
Rychlý kontakt:
Pobytová služba, která umožňuje vést lidem život v samostatném bytě nebo domácnosti za podpory další osoby.