ZLÍNSKÝ KRAJ – PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zlínský kraj poskytl naší organizaci v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ účelový příspěvek na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2024 v celkové výši 698 300 Kč na registrované sociální služby:

Denní stacionář Zlín (5055183)                                                                                            263 000 Kč

Týdenní stacionář Fryšták (7984513)                                                                                   188 600 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín (5277371)                                          176 700 Kč

Chráněné bydlení Fryšták (9988033)                                                                                      70 000 Kč

Poskytnutí účelového příspěvku na provoz bylo schválenou Radou Zlínského kraje dne 8. 4. 2024 usnesením č. 0331/R09/24. 

Finanční prostředky budou použity na úhradu uznatelných nákladů dle Programu v souvislosti s poskytováním základních činností sociálních služeb pro příslušný druh a formu dané sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přeskočit na obsah