ZLÍNSKÝ KRAJ – PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zlínský kraj poskytl naší organizaci v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023“ účelový příspěvek na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2023 v celkové výši 680 800 Kč na registrované sociální služby:

Denní stacionář Zlín                                                                                             264 400 Kč

Týdenní stacionář Fryšták                                                                                   182 000 Kč

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták                     177 400 Kč

Chráněné bydlení Fryšták                                                                                      57 000 Kč

Poskytnutí účelového příspěvku na provoz bylo schválenou Radou Zlínského kraje dne 29. 5. 2023 usnesením č. 0493/R14/23. Dne 29. 6. 2023 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2023.

Finanční prostředky budou použity na úhradu uznatelných nákladů dle Programu v souvislosti s poskytováním základních činností sociálních služeb pro příslušný druh a formu dané sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přeskočit na obsah