ZLÍNSKÝ KRAJ – OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0234/Z08/21 dne 13. 12. 2021 naší organizaci poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci na přípravu a realizaci akce:

a)     „SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ v celkové výši 22.028.927 Kč

b)      „SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 16.621.000 Kč

c)      „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši 9.000.000 Kč

Na základě tohoto usnesení byly dne 22. 12 2021 uzavřeny Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje. 

Vše je realizováno v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č.  0308/Z11/22 dne 2. 5. 2022 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje. Dodatkem se navyšuje návratná finanční výpomoc u akce  „SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ o 24.093.115 Kč na celkovou výši  46.122.042 Kč. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 16. 5. 2022.

Přeskočit na obsah