ZLÍNSKÝ KRAJ – OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0068/Z03/21 dne 15. 2. 2021 naší organizaci poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci na přípravu a realizaci akce:

a)     „SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ v celkové výši 28.247.000 Kč.

Na základě tohoto usnesení byla dne 3. 3. 2021 uzavřena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje. 

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0105/Z04/21 dne 19. 4. 2021 naší organizaci poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci na přípravu a realizaci akcí:

a)      „SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 325.000 Kč;

b)      „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši 357.000 Kč.

Na základě tohoto usnesení byly dne 26. 4. 2021 uzavřeny Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje. 


Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením č. 0234/Z08/21 dne 13. 12. 2021 snížení poskytnutých investičních návratných finančních výpomocí pro rok 2021 následovně:

a)      „SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ snížení o 118.236 Kč na konečnou výši 206.764 Kč;

b)      „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ snížení o 93.788 Kč na konečnou výši 263.212 Kč.

Na základě tohoto usnesení byly uzavřeny Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje.


Výše uvedené akce jsou součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje realizovaného za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE A ZLÍNSKÉHO KRAJE. Projekt je realizován v letech 2019 – 2023.

Přeskočit na obsah