STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Statutární město Zlín poskytlo naší organizaci  na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína pro rok 2024 částku ve výši 582 000,- Kč v následujícím členění:

  • Denní stacionář Zlín                                                                             333 000 Kč
  • Týdenní stacionář Fryšták                                                                   166 000 Kč
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín                             64 000 Kč
  • Domov na Dubíčku                                                                                 19 000 Kč

Dotace je určena na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města Zlína v roce 2024. 

Přeskočit na obsah