OBEC HROBICE

Obec Hrobice poskytla naší organizaci v roce 2023 neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Hrobice ve výši 54 000,- Kč. Poskytnutá dotace bude využita  na úhradu nákladů souvisejících s poskytovanou registrovanou sociální službou Domov na Dubíčku, identifikátor 6482378. 

Z poskytnutých finančních prostředků budou hrazeny výdaje související s poskytováním základních činností uvedené sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přeskočit na obsah