MĚSTO VIZOVICE

Město Vizovice poskytlo naší organizaci v roce 2022 neinvestiční dotaci na činnost ve výši 7 300,- Kč na registrovanou sociální službu Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, identifikátor 5277371. 

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností uvedené sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů občanům města Vizovice.

Přeskočit na obsah