MĚSTO OTROKOVICE

Město Otrokovice poskytlo naší organizaci neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 30 000,- Kč na registrovanou sociální službu Radost, denní stacionář Zlín, identifikátor 5055183. 

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních činností uvedené sociální služby občanům města Otrokovice.

logo města Otrokovice
Přeskočit na obsah