MĚSTO KAROLINKA

Město Karolinka poskytlo naší organizaci na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Karolinky účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 18 000,- Kč.

Dotace je poskytnuta na financování provozních a osobních výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby Radost, týdenní stacionář Zlín, identifikátor 7984513.

Přeskočit na obsah