MĚSTO FRYŠTÁK

Město Fryšták poskytlo naší organizaci v roce 2024 peněžitý dar ve výši 20 000,- Kč za účelem částečného krytí nákladů na provoz sociální služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dar bude využit na registrovanou sociální službu Chráněné bydlení Fryšták, identifikátor 9988033.  

Přeskočit na obsah